Denník cestovateľa / Traveller´s diary, 2015

juli_kabinet

Výstava v priestore Kabinet na Račianskej ulici v Bratislave. Diela z posledných dvoch rokov a kresby z cesty po Ázii. / Exhibition in showroom Kabinet at Račianska streeet Bratislava. Works from last two years and drawings from travel in Azia.

zelenak2 zelenak3 zelenak5