Capoeira on the Beach, 2013

 

 

capoeira_guys

Capoeira on the Beach, 58x70cm, 2013