Juliana Mrvová: Travelóg, Kopplova vila, GJK Trnava (exhibition)

AS0_0843travelogFBevent

Juliana Mrvová Travelóg

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Kurátorka: Beata Jablonská
hosť: Gabriela Valls Schorr
Otvorenie výstavy: 12.5.2017 (Pia) o 18:00
Trvanie výstavy: 12.05. (Pia) – 02.07. (Ne) 2017

Samostatná výstava Juliany Mrvovej v Trnavskej Galérii Jána Koniarka pod názvom Travelóg je výberom najdôležitejších obrazov, kresieb a textov posledných 5-tich rokov, ktoré vznikali počas rezidenčných pobytov a ciest po Ázii, Európe a Amerike.
Vystavené sú tiež diela, ktoré vznikli po návrate z ciest doma v ateliéri, a ktoré analyzujú skúsenosť z týchto pobytov a skúsenosť z tvorby v odlišnom prostredí. Na výstave môžete vidieť veľkoformátové obrazy a kresby, ako aj skice a texty denníkového charakteru. Výstava v Koplovej vile potrvá od 12. mája (vernisáž) do 2. júla a môžete si ju pozrieť v otváracích časoch GJK:
Utorok – Piatok       9:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa   13:00 – 18:00.
Adresa: Kopplova vila
Zelený kríček 3, Trnava
www.gjk.sk
(for english scroll down)
india
10Processed with VSCO

Juliana Mrvová: Travelogue

Exhibition in the Koppel Villa of the Jan Koniarek Gallery in Trnava

Curator: Beata Jablonská

Special guest: Gabriela Valls Schorr

Opening of the exhibition: May 12, 2017 (Fri) at 6:00 P.M.

Exhibition duration: May 12 (Fri) – July 2 (Sun) 2017

 

The independent exhibition of Juliana Mrvová in the Trnava Gallery of Jan Koniarek – entitled The Travelogue presents a selection of the artist’s most important paintings, drawings and texts from last 5 years. Most were created during her residential stays and trips to Asia, Europe and the Americas.

Among the exhibited works are also those she created at home or in the studio following her return from abroad. These analyze the experience of her stays and of creating art in a different environment. The viewers get to see large-format paintings and drawings, as well as sketches and texts of a journal character. The exhibition at the Koppel Villa will take place from May 12 (opening) until July 2 and you can visit it during the opening hours of GJK:

Tuesday – Friday 9:00 – 17:00

Saturday – Sunday 13:00 – 18:00

Address: Kopplova Villa

Zelený Kríček 3, Trnava

 

slzy_papájových_polí_2015